Beleidsplan Stichting Verkondig Het Woord

Doelstelling

De Stichting Verkondig Het Woord (SVHW) zet zich in voor een zuivere en praktische uitleg van de Bijbel als zijnde het onfeilbare Woord van God en richt zich daarbij in het bijzonder op de uitleg van het profetische woord over de aanstaande wederkomst van de Here Jezus en hoe we de tekenen van de tijd kunnen zien en verstaan.

Realisatie

Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het beleggen van studieavonden, het opnemen en distribueren van video’s op kanalen als YouTube, het ontwikkelen en uitgeven van materialen voor persoonlijke- of groepsverwerking en het verrichten van alle verdere handelingen, die invulling geven aan de genoemde doelstelling.

Doelgroep

De doelgroep van de stichting beslaat de volle breedte van kerkelijk Nederland, zowel jongeren als ouderen. De stichting is dan ook niet verbonden aan een kerkgenootschap of bepaalde denominatie.

Inkomsten

Ter bestrijding van de onkosten wordt er tijdens (online)studies gevraagd om een financiële bijdrage. De onkosten bestaan o.a. uit het gebruik van de opnamefaciliteiten, reiskosten en honorarium voor (online) studies. Het beheer van de ontvangen gelden en de besteding ligt bij het bestuur van de stichting.

ANBI

De stichting heeft een ANBI-status waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit
– Wim Grandia (voorzitter)
– Wendy Faas (secretaris)
– Fred Verwoerd (penningmeester)

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor werkzaamheden voor de stichting, maar mogen wel gebruik maken van een onkostenvergoeding.