Verantwoording Stichting Verkondig Het Woord

Begroting 2024

Uitgaven  Inkomsten  
Productiekosten 2024 YouTube serie over Daniël25.000Giften  40.000
Promotiekosten Daniël studieavonden 3.000Speciale gift voor 3e druk7.500
Productiekosten Q&A afleveringen Zie, Ik kom spoedig10.000
Internetkosten750
Bankkosten250  
Overige kosten500  
Extra kosten 3e druk boek Zie, Ik kom spoedig7500  
 Batig saldo500   
Totaal 47.500Totaal 47.500

Toelichting op de begroting 2024

De ontvangsten bestaan uit giften van particulieren, kerken en stichtingen die de “Stichting Verkondig het Woord” een warm hart toedragen.

De kosten bestaan voor een groot deel uit productiekosten voor het maken van YouTube bijbelstudies over onder andere de bijbelboeken Openbaring en Daniël.  Deze opnames worden via sociale media, zoals YouTube, Facebook en dergelijke verspreid.

Daarnaast zijn er kosten die gemaakt moeten worden om de stichting te laten functioneren.

De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid.

Balans 2023

Vermogen 01-01-232.071,70Vermogen 31-12-2313.473,27
Batig saldo 202311.401,57
Saldo13.473,27Saldo13.473,27

Verlies en winstrekening 2023

Speciale giften voor realisatie full colour editie van Zie, Ik kom spoedig (1e en 2e druk)20.000,00
Giften algemeen36.360,61
Giften via Givt5.831,45
Totaal62.192,06
Bankkosten350,93
Internetkosten462,46
Kosten boekpresentatie Zie, Ik kom spoedig2.864,17
Meerkosten full colour uitgave Zie, Ik kom spoedig20.000.00
Productiekosten YouTube serie Zie, Ik kom spoedig26.668,13
Overige kosten408,00
Totaal50.753,69
Totaal ontvangsten62.192,06
Totaal uitgaven50.753,69
Batig saldo11.401,57

Toelichting op de verlies en winstrekening

Het afgelopen jaar is voor de stichting bijzonder en heel gezegend geweest. In dit jaar zijn de overige 30 afleveringen over de uitleg van het Bijbelboek Openbaring op YouTube geplaatst. In deze afleveringen geeft Wim Grandia uitleg over hoe je dit boek zou kunnen toepassen en hoe de wederkomst van Jezus Christus gestalte krijgt. Deze afleveringen waren eind 2023 al zo’n 600.000 keer bekeken.

Naast deze afleveringen is er ook een boek verschenen met de titel ‘Zie Ik Kom Spoedig’, waarin nog dieper op dit onderwerp wordt ingegaan. Aan het eind van elk hoofdstuk worden er een aantal verdiepingsvragen gegeven, die gebruikt kunnen worden als studiemateriaal. Door een speciale gift kon dit boek in een fraaie full colour editie worden aangeboden. Al binnen een maand na de verschijningsdatum was er een tweede druk nodig en een derde wordt in 2024 verwacht.

Als bestuur van de stichting voelen ons bijzonder bemoedigd door de zegen die op het werk van de stichting rust. Hiervoor alle dank en eer aan onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Opgemerkt wordt nog dat de bestuurders van de stichting voor hun werkzaamheden als bestuurder geen beloning krijgen. De diverse kosten bestaan uit vergaderkosten en materiaal gebruik.