Verantwoording Stichting Verkondig Het Woord

Begroting 2023

Uitgaven  Inkomsten  
Productiekosten Zie, Ik kom spoedig18.000Giften  20.000
Internetkosten750
Bankkosten250  
  
  
  
  
 Batig saldo1.000   
Totaal 19.000Totaal 20.000

Toelichting op de begroting 2023

De ontvangsten bestaan uit giften van particulieren en stichtingen die de Stichting Verkondig het Woord een warm hart toedragen.

De kosten bestaan voor een groot deel uit productiekosten voor het vervaardigen van lezingen voor de YouTube bijbelstudieserie ‘Zie, Ik kom spoedig’ over het Bijbelboek Openbaring. Deze lezingen worden via sociale media, zoals YouTube, Facebook en dergelijke worden verspreid.

Daarnaast bestaan de overige kosten uit Internet en bankkosten.

De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden voor de stichting.

Balans 2022

Bank2.071,70Vermogen2.017,70
Saldo2.071,70Saldo2.071,70

Verlies en winstrekening 2022

Privé storting1.000,00
Giften2.708,10
Giften via GIVT327,01
Totaal4.035,11
Bankkosten86,20
Internetkosten859,06
GIVT18,15
Terugbetaling privé storting1.000,00
Totaal1.963,41
Totaal ontvangsten4.035,11
Totaal uitgaven1.963,41
Batig saldo2.071,70

Toelichting op de verlies en winstrekening

De ontvangsten bestaan uit giften van particulieren en stichtingen.

De kosten zijn in 2022 alleen nog maar bank en internetkosten. Kosten welke gemaakt worden voor de opnamen voor YouTube zijn nog niet aan de stichting gedeclareerd. Deze kosten worden verwacht in 2023.

De bestuurders hebben geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting