Voor een zuivere en praktische uitleg van de Bijbel

Stichting Verkondig Het Woord is opgericht vanuit het verlangen om op een zuivere manier de Bijbel – als zijnde het onfeilbare Woord van God – uit te leggen en zo praktisch mogelijk toe te passen op het leven van alledag. In het bijzonder richten we ons daarbij op de uitleg van de vele bijbelse profetieën over het einde van de tijd en de aanstaande wederkomst van de Here Jezus. Over het eerste project van de stichting kun je alles lezen op www.zieikkomspoedig.nl.

Vind je het belangrijk dat de boodschap van Gods Woord en in het bijzonder van het laatste bijbelboek Openbaring wordt gehoord en uitgelegd en dat mensen de tekenen van de tijd gaan zien? Is het ook jouw verlangen dat nog vele mensen tot geloof gaan komen in de Here Jezus?

Zou je dan in de eerste plaats willen bidden voor deze bediening? Zoals Paulus dat ook vroeg aan de gelovigen van Efeze: ‘Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik spreek, zodat ik met vrijmoedigheid het goddelijk geheim van het evangelie bekend mag maken.’ (Efeziërs 6:19 NBV21)

Mogen we je naast ondersteunend gebed ook vragen om een financiële bijdrage te leveren? Je kunt dat doen door gebruik te maken van de hiernaast afgebeelde QR-code of door rechtstreeks een gift over te maken op NL04 INGB 0675 1668 96 t.n.v. Stichting Verkondig Het Woord te Nieuw-Vennep.

Op deze website kun je meer lezen over het beleidsplan, de begroting en verantwoording en hoe je ons financieel kunt ondersteunen. De stichting heeft een ANBI-status waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Voor vragen over de stichting kun je gebruik maken van het contactformulier of mailen naar info@verkondighetwoord.nl

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
– Wim Grandia (voorzitter)
– Wendy Faas (secretaris)
– Fred Verwoerd (penningmeester).

De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 84789263
Het Rechtspersonen en Samenwerkingverbanden Informatie Nummer (RSIN) is: 8633.70.007
Postadres: Papaverstraat 21, 2153 BB Nieuw-Vennep.
Mailadres: info@verkondighetwoord.nl