Begroting 2022 Stichting Verkondig Het Woord

Uitgaven  Inkomsten  
Huur studioruimte 40 x 50 2.000 Giften 22.000 
Huur studiofaciliteiten 40 x 100 4.000 Overige financiële bijdragen 5.000 
Inhuur productiebedrijf 4.000   
Honorarium studies 40 x 250 10.000   
Montagekosten 40 x 100 4.000   
Licenties, vormgeving, etc.  1.000   
Onvoorziene kosten 2.000   
    
Totaal 27.000 Totaal 27.000